Инжекционни маркучи

  Инжекционни маркучи се полагат между два етапа на бетониране във възникващата работна фуга и правят възможно контролираното и рентабилно инжектиране на смоли за хидроизолиране или за силово спояване на фугата. Инжекционните маркучи се доставят с пълен комплект от принадлежности за полагане, фискиране и инжектиране.   Продукти
   >> WEBAC® Инжекционни маркучи