Гелове за инжектиране

  Акрилатните гелове са инжекционен материал с много ниска вискозност. Те са идеално решение за цялоповърхностно хидроизолиране на строителни елементи, намиращи се в контакт с почвата, по метода на завесното инжектиране. Освен това инжекционните гелове намират приложение в изграждането на хоризонтални бариери срещу капилярна влага, както и при хидроизолирането на дилатационни фуги.   Продукти  
   >> WEBAC®240
   >> WEBAC®250