Полиуретанови смоли за инжектиране (PUR)

  Полиуретановите смоли се отличават с отлична еластичност, като едновременно с това гарантират идеална адхезия. Поради това те са подходящ материал за запечатване на пукнатини. Пукнатини, санирани с PUR, остават изолирани дори и при силни динамични натоварвания, както и при промени в ширината на пукнатината. Друга област на приложение за полиуретановите смоли е хидроизолирането на сгради. Тук PUR се използва за изграждане на хоризонтални бариери срещу капилярна влага.   Продукти  
   >> WEBAC®1401
   >> WEBAC®1403
   >> WEBAC®1403P
   >> WEBAC®1404
   >> WEBAC®1405
   >> WEBAC®1420
   >> WEBAC®1440
   >> WEBAC®1610
   >> WEBAC®1660