Области на приложение

 
Площно хидроизолиране
Битумно хидроизолиране на елементи, намиращи се в контакт с почвата

Частите на всяко строително съоръжение, намиращи се в директен контакт с почвата (сутерени, мазета, подземни гаражи, подпорни стени, тераси и др.) се нуждаят от защита срещу проникване на намиращите се в почвата вода и влага. За такива случаи ние предлагаме различни специални мазани хидроизолации на основа битумно-акрилна дисперсия, които позволяват директна последваща обработка с боя или мазилка.

 

 

  Нашите продукти
Мазани хидроизолации
   >>WEBAC®5611
   >>WEBAC®5620
   >>WEBAC®5621P
   >>WEBAC®5622P
   >>WEBAC®5622F