Области на приложение

 
Хидроизолиране на изкопи
Спиране на течове през фуги и анкерни болтове

Течове под голямо налягане през фуги на шлицови стени както и от анкерни болтове се блкокират бързо и надежно чрез инжектиране на бързореагираща полиуретанова смола. За дълготрайно хидроизолиране препоръчваме преинжектиране с полиуретанова смола.

 

 

 

 

  Нашите продукти
Бързореагиращи полиуретанови смоли за инжектиране на течове под голямо налягане
   >>WEBAC®150
   >>WEBAC®151
   >>WEBAC®157
Полиуретанови смоли за инжектиране
   >>WEBAC®1403
   >>WEBAC®1403P
   >>WEBAC®1405
   >>WEBAC®1660
Полиакрилни гелове за инжектиране
   >>WEBAC®240
Инжекционни пакери
   >>WEBAC®Инжекционни пакери
Инжекционни помпи
   >>WEBAC® 1-комп. инжекционни помпи
   >>WEBAC® IP 2K-F1